eslint-error-aframe

Błąd ESLinta określający brak użycia zmiennej AFrame